ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ GURDAIL SINGH FRANCE SINGH SABHA BOBINEY